logo-klein

Volwassene anderstalig

Volwassene anderstalig

Ook na het traject van inburgering is voor veel allochtonen het niveau van lezen en schrijven nog zo laag, dat zij zich niet of nauwelijks kunnen handhaven in de Nederlandse samenleving. Bij werk, opleiding of bijscholing lopen zij nog steeds tegen taalproblemen aan. Het gevolg is dat zij te lang werkeloos blijven of een baan moeten aanvaarden die niet aansluit bij hun capaciteiten of hun oorspronkelijke opleidingsniveau. Dit is zeer frustrerend. Uitspraak en schrijfwijze van specifieke Nederlandse klanken worden onvoldoende beheerst; spellingsregels zijn niet duidelijk.

Vaak kan de anderstalige zijn eigen taal (goed) lezen en schrijven.  Wij leggen bij hen de nadruk op de uitspraak van klinkers en klinkercombinaties. Daarnaast gaan we de woordenschat en de Nederlandse taal in het algemeen uitbreiden. Hierin besteden we direct aandacht aan de grammatica.

Wij helpen!

© 2021 ABC Taal | All rights reserved | Developed by IT at Work