logo-klein

Visie en missie

Visie             

Leerlingen en studenten met leerproblemen, laaggeletterden en anderstaligen dienen in onze samenleving evenveel mogelijkheden te krijgen als degenen met een uitstekende (Nederlandse) taalvaardigheid.

De remedial teachers van Vereniging abcTaal.nl zijn van mening dat dit via een specifieke werkwijze te verkrijgen is.

Tijdens de opleiding Remedial Teacher abcTaal.nl besteden wij aandacht aan:

 • het leren van het alfabet via de letternamen;
 • het leren van klinkers en medeklinkers, waarbij de afsluitende medeklinkers de uitspraak van de klinkers bepalen; (boom, gespeld als bee.o.o.em en bom, gespeld als bee.o.em)
 • het bevorderen van bewust en onbewust automatiseren bij het taalgebruik;
 • het gebruiken van de officiële taalregels. (Groene Boekje, laatste uitgave op dit moment 2005)

Missie           

Deze visie vormt de basis van onze missie:

 • het uitdragen, verspreiden en uitvoeren van deze specifieke werkwijze onder leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs, docenten Nederlands, logopedisten, Master Special Educational Needs opgeleiden (remedial teachers)tenbehoeve van hun onderwijs;
 • ouders de gelegenheid geven kennis te maken met deze werkwijze, waardoor zij hun kind kunnen ondersteunen;
 • het aanbieden van onze opleiding met de bovengenoemde werkwijze aan leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs, docenten Nederlands, logopedisten, Master Special Educational Needs (remedial teachers). (Vereiste voor de opleiding is minimaal MBO-4);
 • het zorgdragen voor bekendheid van de voordelen van deze werkwijze bij onderzoekers, wetenschappers, uitgevers, politici, betreffende ambtenaren en andere beslissers.

Doel

Onze missie maken wij waar met de volgende doelstellingen:

 1. het verspreiden van onze opleiding onder remedial teachers en leerkrachten basis- en voortgezet onderwijs, die overtuigd zijn van het directe en optimale effect van onze werkwijze;
 2. het bieden van praktijkondersteuning aan degenen die bij abcTaal.nl de opleiding hebben gevolgd;
 3. het laten zien van de voordelen van onze werkwijze aan uitgevers, zodat zij achter onze visie staan;
 4. het bereid vinden van uitgevers om leerboeken met onze werkwijze te vervaardigen en uit te geven ten behoeve van remedial teachers en onderwijsinstellingen;
 5. het wekken van interesse bij de politiek (landelijk, regionaal en lokaal). Deze staat achter onze visie en missie, en stimuleert en ondersteunt het geven van lessen volgens onze werkwijze.

zodat:

 • de kansen vergroot worden voor leerlingen en studenten, laaggeletterden, anderstaligen e.a. op leer- en studiemogelijkheden, op de arbeidsmarkt, op een uitstekende integratie door hun een optimale Nederlandse taalvaardigheid te verschaffen;
 • hun communicatieve- en sociale vaardigheden verbreden en verbeteren.

© 2021 ABC Taal | All rights reserved | Developed by IT at Work