logo-klein

Opleidingen

Opleiding remedial teacher

Zelf uw leerling of kind helpen met lezen en spellen?
Volg dan de opleiding Remedial Teacher abcTaal.nl.

Dat kan NU ook via e-learning!
Vereniging abcTaal.nl biedt u de mogelijkheid om de opleiding tot Remedial Teacher abcTaal.nl via e-learning te volgen. U krijgt les via het internet met behulp van digitale instructie en aan de hand van opdrachten uit het bijgeleverde lespakket. U wordt gecoacht door uw studiebegeleider en u heeft op diverse momenten contact via e-mail, Skype en/of telefoon.

Bij de opleiding Remedial Teacher abcTaal.nl gaan we uit van de officiële spellingsregels en maken we gebruik van Methode de Haan. Deze methode geeft leerlingen inzicht in het Nederlandse spellingssysteem. U leert in theorie en praktijk omgaan met Methode de Haan en met materialen die gebaseerd zijn op de 26 letters van het alfabet.

Deze opleiding is onder meer bestemd voor leerkrachten,  Remedial Teachers, ouders of begeleiders die te maken hebben met leerlingen, die:

 • alsmaar blijven spellen bij het lezen of radend lezen;
 • (te) veel spelfouten maken bij het schrijven, vooral bij onvoorbereide teksten;
 • in verhouding tot hun intelligentie te lage schoolvorderingen laten zien;
 • steeds slordiger gaan schrijven;
 • dyslectisch zijn.

U leert o.a.

 • de werking van het ‘Stappenplan’ en van de ‘Taaltest’;
 • het maken van een foutenanalyse;
 • het toepassen van de methode in de praktijk;
 • het toepassen van het dictee als test en toets;
 • de functie en het gebruik van de grammatica;
 • het oefenen van de lees- en spellingregels in de eigen situatie;
 • het maken van maatwerk voor iedere leerling;
 • de juiste keuzes maken uit lesmateriaal dat ‘op de markt’ is.

Uiteraard kunt u het tempo van uw studie via e-learning zelf bepalen. Om u een richtlijn te geven: als u 5 studie-uren per week maakt, kunt u de opleiding in ongeveer 8 maanden afronden. Tijdens uw opleiding werkt u al meteen met een of meer leerlingen, dus de praktijk staat voorop. De opleiding wordt bij voldoende resultaat afgesloten met de uitreiking van het certificaat: Remedial Teacher abcTaal.nl

Met vriendelijke groet,
Vereniging abcTaal.nl

 Informatie:

Om de opleiding te volgen, zijn minimaal 3 leerlingen vereist. De opleiding is bestemd  voor leerkrachten en Remedial Teachers. Ook ouders en verzorgenden die de taal foutloos kunnen lezen en schrijven, kunnen deze opleiding volgen en tijdens de opleiding en daarna zelf hun kind begeleiden.

De kosten bedragen € 1595,–  (inclusief 4 lesboeken en eventuele losse materialen “op maat” voor leerlingen plus 1 jaar lidmaatschap abcTaal.nl met daarbij toegang tot de remediërende oefenmaterialen).
Bij de e-learning opleiding krijg u via het internet in uw eigen tempo digitale instructies via My-TPE aangeboden. Deze digitale instructies kunt u zo vaak bekijken als u zelf wilt. Vragen kunt u stellen aan uw persoonlijke studiebegeleider. Hij of zij zal tevens de opdrachten met u bespreken die u tijdens de opleiding met goed gevolg moet afleggen. De digitale instructie gaat vergezeld van een uitgebreid studiepakket. U heeft op diverse momenten contact met uw studiebegeleider en u wordt gecoacht via e-mail of telefoon. Meer info over e-learning bel gerust 073 6449889/ Willeke van Heumen.

© 2021 ABC Taal | All rights reserved | Developed by IT at Work