logo-klein

Methode abcTaal.nl

Maatwerk en houvast

We beginnen met het alfabet en gebruiken de namen van de letters zoals in ‘De Cock met cee.o.cee.ka.’ De letters staan altijd in dezelfde volgorde. Iedere les herhalen we het alfabet tot het foutloos wordt opgezegd. We volgen altijd het tempo van de leerling: langzaam waar het moet, sneller waar het kan.

Heel duidelijk en expliciet leggen we de regels van de Nederlandse spelling uit. Twijfels en fouten verdwijnen.

Wekelijkse ondersteuning

Iedere week heeft de leerling contact met de remedial teacher. Dat kan in de praktijk van de rt-er zijn, op school of aan huis. De mogelijkheden daarvoor bespreekt u met uw eigen rt-er.

Duidelijke structuur

Iedere les geven we een dictee en kijken naar de moeilijkheden die de leerling daarbij ondervindt. Tijdens de lessen daarna geven we uitleg aan de hand van de regels die behoren bij de verschrijving.

Grammatica

We starten tegelijkertijd met de regels ook met de desbetreffende grammatica. Daardoor leren ze meteen een goede zinsopbouw. Bovendien helpt het enorm bij het leren van moderne, vreemde talen.

De leerling oefent:

15 minuten per dag.

Het alfabet en/of de leeslesjes en/of de spellingregels oefent en leest de leerling dagelijks. Deze dagelijkse herhaling is het belangrijkste onderdeel van onze methode.

Steeds werkt de leerling met een begeleider (bijvoorbeeld ouder of verzorger, partner, kennis) die zelf goed Nederlands leest en uitspreekt. Bij een anderstalige leerling is het van belang dat de begeleider de uitspraak van de Nederlandse klanken goed beheerst. Waar nodig corrigeert de begeleider de leerling.

Hoe gaan we aan de slag?

We starten bij iedere leerling met een uitgebreide intake waaronder het dictee. Daarmee bepalen we het niveau van de leerling. Op basis van de conclusies uit de intake maken we een leerplan voor de betreffende leerling. Dit leerplan bestaat altijd uit meerdere onderdelen: lezen, spelling, grammatica en schrijven. (Ook wanneer de leerling komt voor hulp met rekenen)

 Andere aanpak

Wij bieden de lesstof aan via Methode abcTaal.nl. Een methode die beter aansluit bij de behoefte van uw kind. Als het nodig is, starten we het proces van het leren lezen en schrijven opnieuw. Daarbij gaan we niet verklanken (hakken en plakken), maar gaan spellen met de namen van de letters van het alfabet.

Remedial teachers van abcTaal.nl  doen altijd hun eigen onderzoek naar het niveau aan de hand van het dictee. Daarop baseren zij hun leerplan. Het maakt dus niet uit of een leerling is getest op dyslexie. Als de ontwikkeling van het lezen en schrijven ver achterblijft, kan men besluiten een onderzoek naar dyslexie te laten doen bij een erkend dyslexie-bureau. Soms kan een leerling nog lang compenseren en vindt de school onderzoek onnodig. In beide gevallen is het zeer zinvol zo snel mogelijk met het remediërende onderwijs te beginnen. Dit voorkomt de vergroting van de achterstand en gaat frustratie tegen.

We gaan zover terug naar de basis als nodig is. Hoe eerder we kunnen starten met remediëren, des te eerder is het taalprobleem opgelost. De schade wordt hiermee beperkt.

Zo leggen we een solide basis voor de grammatica en zinsbouw.

Bekijk hier de resultaten van abcTaal.nl

© 2021 ABC Taal | All rights reserved | Developed by IT at Work