logo-klein

Grammatica

Grammatica

Iedereen kent dat woord nog uit zijn of haar schooltijd, maar over het algemeen weten we weinig meer van wat we toen geleerd hebben. Het enige wat we waarschijnlijk onthouden hebben, is dat het moeilijk was. We wisten niet waar het voor nodig was.

Als we nu termen horen als ‘lijdend voorwerp’, ‘zelfstandig naamwoord’, ‘bijwoordelijke bepaling’ dan hebben we geen flauw idee meer wat ze betekenen.

Toch moeten alle kinderen op school deze termen leren. Als ouder wil je dan toch graag helpen. Maar hoe?

Als we een zin gaan ontleden, kan dat op twee manieren. Redekundig- en taalkundig ontleden.

Redekundig: We delen de zin in zinsdelen op. Het zinsdeel heeft zijn eigen functie en heeft een eigen naam. (persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp enz,)

Taalkundig: We geven alle woorden in de zin een eigen naam.  (zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord enz.)

Pas als we leerlingen de grammaticale begrippen (die ze dagelijks in hun taal gebruiken) leren herkennen en begrijpen, kunnen we met hen praten over taal. Fouten bespreken we en verschijnselen leggen we uit. Door herhaling zullen leerlingen gaan automatiseren…

Extra voordeel: Een juiste aanpak van de grammatica legt een goede basis bij het aanleren van vreemde talen.

Iedereen kent dat woord nog uit zijn of haar schooltijd, maar over het algemeen weten we weinig meer van wat we toen geleerd hebben. Het enige wat we waarschijnlijk onthouden hebben, is dat het moeilijk was. We wisten niet waar het voor nodig was.

Als we nu termen horen als ‘lijdend voorwerp’, ‘zelfstandig naamwoord’, ‘bijwoordelijke bepaling’ dan hebben we geen flauw idee meer wat ze betekenen.

Toch moeten alle kinderen op school deze termen leren. Als ouder wil je dan toch graag helpen. Maar hoe?

Als we een zin gaan ontleden, kan dat op twee manieren. Redekundig- en taalkundig ontleden.

Redekundig: We delen de zin in zinsdelen op. Het zinsdeel heeft zijn eigen functie en heeft een eigen naam. (persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp enz,)

Taalkundig: We geven alle woorden in de zin een eigen naam.  (zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord enz.)

Pas als we leerlingen de grammaticale begrippen (die ze dagelijks in hun taal gebruiken) leren herkennen en begrijpen, kunnen we met hen praten over taal. Fouten bespreken we en verschijnselen leggen we uit. Door herhaling zullen leerlingen gaan automatiseren…

Extra voordeel: Een juiste aanpak van de grammatica legt een goede basis bij het aanleren van vreemde talen.

Spelling

Heel veel problemen in de spelling hebben te maken met grammatica. Denk aan vertelt of verteld, u of uw, word of wordt, drukken of drukke…

Om duidelijk te maken welke vorm je op welke plaats in de zin kiest, heb je grammaticale kennis nodig!

We kunnen heel veel onzekerheden wegnemen, wanneer je vaak twijfelt over spelling. Het is niet moeilijk; je moet alleen de juiste handvatten hebben.

Onze remedial teachers geven die handvatten. Zij weten dat onderwijs in grammatica een belangrijk onderdeel is. Zij maken leerlingen vanaf het begin van de basisschool vertrouwd met grammaticale principes, waarbij zij uitgaan van het eigen taalgevoel van de leerlingen.

Dat bevordert niet alleen hun spreekvaardigheid, maar ook wordt grammatica leuk!

© 2021 ABC Taal | All rights reserved | Developed by IT at Work