Hanny Beerens

Van kunsthistoricus naar communicatie-adviseur naar studie Nederlands (UU) naar Remedial Teacher en ABC leer mee. En natuuuuuurlijk lid van vakvereniging abcTaal.nl

Inmiddels leg ik me toe op het aanleren, verbeteren en optimaliseren van de Nederlandse taal bij en voor mensen met een migratieachtergrond. Als docent bij Stichting ABC leer mee onderwijs is drie groepen leerlingen, ingedeeld naar niveau.

Het taalleersysteem van abcTaal.nl – uitermate geschikt voor kinderen, jongeren en ook volwassenen met een taalprobleem – gebruik ik actief tijdens deze lessen. Het alfabet – niet verklankt, maar volgens de ‘oude’ leerwijze uitgesproken – is een uitstekend startpunt om hun uitspraak te verbeteren. Afhankelijk van hun niveau (in eigen land en wat de Nederlandse taal betreft) komen lees-, schrijf- , luister- en spreekvaardigheid aan de orde. Daarvoor gebruik ik bestaand materiaal of ontwikkel ik het zelf, toegepast op eis en norm. De lessen krijgen vaak een cultureel tintje door uitleg over Nederlandse feestdagen, tradities, gewoontes, feestdagen enz., maar ook door een vergelijk te maken met hun eigen cultuur. Zijn ze enigszins gevorderd, dan geven ze zelf een presentatie over hun land of over hun interesses. (Voor sommigen de eerste presentatie van hun leven!)  Gevolg: trots op zichzelf en hun toegeeigende Nederlandse taal.

Omdat deze deelnemers (aan de taalklas van ABC leer mee) op geheel vrijwillige basis de lessen volgen, kan ik spreken van een grote mate van gedrevenheid bij hen. Daardoor is vooruitgang zichtbaar en geeft dit veel voldoening bij zowel de deelnemers als bij mij, als docent.

12 juni 2023 0

© 2021 ABC Taal | All rights reserved | Developed by IT at Work