logo-klein

Algemene voorwaarden

Privacybeleid abcTaal.nl mei 18

Privacybeleid Vereniging abcTaal.nl

mei 2022

 

 1. Verklaring;
 2. Website;
 • Doelgroepen;
 1. Persoonsgegevens: welke en verantwoording;
 2. Hoe gaat de vereniging om met persoonsgegevens?
 3. Wie kan er bij uw persoonsgegevens?
 • Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
 • Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
 1. Kan ik zien welke persoonsgegevens de vereniging van mij heeft verwerkt?
 2. Communicatie privacybeleid;
 3. Wijziging van het privacybeleid;
 • Klachtverwerking over de verwerking van persoonsgegevens.

——————————————————————————————————————–

 

 

 1. Verklaring
 2. Wij – de bestuursleden van Vereniging abcTaal.nl – respecteren de privacy van al onze doelgroepen c.q. contacten.
 3. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. Wij vragen u expliciet uw toestemming uw gegevens te mogen gebruiken en te mogen verwerken.
 5. Het gebruik van uw persoonsgegevens geschiedt als volgt door leden van het bestuur:
 • De voorzitter en de secretaris beheren, gebruiken en verwerken uw gegevens voor de algehele communicatie met, naar en voor betreffende doelgroepen;
 • De penningmeester beheert, verwerkt en gebruikt betreffende gegevens ten behoeve van de ledenadministratie, van facturering, overboeking (leveranciers) en ontvangst gelden;
 • De twee overige bestuursleden maken gebruik van en verwerken betreffende persoonsgegevens ter ondersteuning van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.[1]

 

 1. Wij gaan uitermate omzichtig en voorzichtig om met het gebruik van beeldmateriaal.

–          Voordat wij beeldmateriaal van u en/of uw directe omgeving (welke duidelijk gerelateerd is aan u) maken, vragen wij u nadrukkelijk om toestemming.

–          Tevens geven wij aan voor welk doel wij dit beeldmateriaal willen

gebruiken (website, folder, flyer of andere communicatiemiddelen)

–          Mochten wij beeldmateriaal van u in ons bestand hebben of aangereikt

krijgen, dan vragen wij u eveneens om toestemming met een verklaring

van het doel van publicatie.

 

 1. Website

Vereniging abcTaal.nl heeft haar privacybeleid beschreven op haar website

www.abcTaal.nl .

 

 • Doelgroepen van Vereniging abcTaal.nl – vanaf hier kortweg ‘Vereniging’ genoemd:
 1. leden van de Vereniging;
 2. bestuursleden van de Vereniging;
 3. (toekomstige) leerlingen;
 4. bezoekers van de website, contacten via e-mail, telefoon en overleg, anderen dan voornoemde doelgroepen onder 1. tot en met 3.

 

 1. Persoonsgegevens

Om onze diensten professioneel te kunnen aanbieden en uit te voeren, hebben wij als Vereniging de volgende gegevens nodig per doelgroep:

Ad 1.        Leden:

 1. voornaam;
 2. achternaam;
 3. (vestigings[2])adres;
 4. telefoonnummer; 06-nummer i.v.m. het gebruik van een groep whatsApp;
 5. e-mailadres;
 6. IBAN-nummer;
 7. website;
 8. Twitter-, facebook-, Linked-In en andere community accounts;
 9. IP-adres;
 10. gebruikersnaam; (door bestuur toegekend)
 11. wachtwoord (door bestuur toegekend; eventueel gewijzigd door gebruiker)

Verantwoording gebruik en verwerking persoonsgegevens

 • om de leden toegang te geven tot het beveiligde deel van onze website en tot Dropbox;
 • om hen aan te schrijven; (bijv. per e-mail) voor o.a. Nieuwsbrief, Algemene Ledenvergadering);
 • voor korte berichten via whatsapp;
 • voor financiële afwikkelingen (contributie, aanmaning, factuur, automatische afschrijving);
 • voor snelle gedachtewisseling per account (Facebook, whatsapp, Twitter);
 • de vereniging kent de gebruikersnaam en het wachtwoord toe. De gebruiker kan zelf het wachtwoord – indien gewenst – wijzigen.

 

Ad 2. Bestuursleden

 • zie boven bij ‘1. Leden’;
 • extra account voor de bestuursgroep whatsapp;

Verantwoording gebruik en verwerking bestuursgroep whatsapp?

Ten behoeve van korte mededelingen, vragen met betrekking tot

onderwerpen voor de bestuursleden van de Vereniging onderling.

 

Ad 3. (Toekomstige) cursisten

 1. voornaam;
 2. achternaam;
 3. (vestigings[3])adres;
 4. telefoonnummer;
 5. e-mailadres;
 6. bankrekeningnummer;

Verantwoording gebruik en verwerking persoonsgegevens

 • om met hen te corresponderen over (de voortgang van) de opleiding;
 • voor korte berichten via whatsapp;
 • voor financiële afwikkelingen (factuur);
 • voor snelle gedachtewisseling per account (Facebook, whatsapp, Twitter).

 

Ad 4. Diversen:

 • anderen dan voornoemde doelgroepen onder 1. tot en met 3.
 • bezoekers van de website, contacten via e-mail en telefoon;
 • vakorganisaties en vakgenoten:
 1. voorletters en achternaam;
 2. (vestigings)adres indien noodzakelijk voor persoonlijk contact;
 3. telefoonnummer;
 4. e-mailadres.

Verantwoording gebruik en verwerking persoonsgegevens

 • om contact met betreffende doelgroep te onderhouden, om vragen te beantwoorden, hen aan te schrijven;
 • voor korte berichten via whatsapp.

 

 1. Hoe gaat de vereniging om met mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is,

bewaard voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij

verzameld zijn. (zie boven)

 

 1. Wie kan er inzage krijgen in mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens door ze op te vragen bij de secretaris. Deze is verplicht om binnen 2 weken al uw gegevens te verstrekken.

 

Gegevens van leden, vermeld op de website, zijn openbaar. Overige gegevens van de leden worden niet verstrekt zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

 

Binnen de Vereniging kunnen uw persoonsgegevens of een deel daarvan

alleen worden geraadpleegd door het bestuur van de vereniging.

 

 • Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden zeven (7) jaar na de beëindiging van de relatie bewaard. Na beëindiging bewaren wij alleen de NAW-gegevens en e-mailadres (bijvoorbeeld voor reünie en/of bijzondere gebeurtenis). Op uw verzoek verwijderen wij uw gegevens per direct.

Zo voorkomen we dat in geval van een misverstand de gegevens niet meer te achterhalen zouden zijn.

 

 • Welke regels gelden bij de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Vereniging abcTaal.nl gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

 

 1. Kan ik zien welke persoonsgegevens de vereniging van mij heeft verwerkt?

Door te mailen naar info@abcTaal.nl kunt u uw persoonsgegevens met betrekking tot Vereniging abcTaal.nl en die de Vereniging van u heeft, opvragen, ontvangen en eventueel laten verwijderen of veranderen.

 

 1. Communicatie privacybeleid

Bestuursleden van de vereniging zijn over het privacybeleid en de privacyverklaring geïnformeerd tijdens een bestuursvergadering.

Leden van de vereniging zijn over dit beleid geïnformeerd via e-mail, whatsapp en de website.

Overige doelgroepen ontvangen deze informatie tijdens het eerste contact met verwijzing naar de website www.abcTaal.nl  en met de vraag om toestemming te geven om hun persoonsgegevens te mogen gebruiken.

 

 1. Wijziging van het privacybeleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacybeleid worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan het privacybeleid regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

 

 • Klachtverwerking over de verwerking van persoonsgegevens

Op grond van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor zelf contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens.

 

[1] Zie verder voor specificatie en verantwoording.

[2] Hiermee bedoelen wij het praktijkadres, waar de betreffende leden hun praktijk uitvoeren, of hun privéadres.

[3] Hiermee bedoelen wij het praktijkadres, waar de betreffende leden hun praktijk uitvoeren, of hun privéadres.

© 2021 ABC Taal | All rights reserved | Developed by IT at Work